ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 24961
Statut Gminy 6823
Regulamin organizacyjny 5595
Kierownictwo urzędu 4993
Wójt 6610
Zastępca Wójta/Sekretarz 3259
Skarbnik 3764
Struktura organizacyjna 4328
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9407
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2730
Referat Podatków i Opłat 2084
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1755
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2324
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2543
Radca Prawny 1995
Kontakt 7757
Rady Sołeckie 1720
Rada Gminy 80
Skład Rady 12187
Komisje 2914
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1382
Protokoły z obrad sesji 403
Kadencja 2014 - 2018 11878
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10569
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 10509
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 10456
Szkoła Podstawowa w Gromotach 12876
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 8289
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 11419
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 13292
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 2343
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5369
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 99
Zamówienia publiczne 76588
Zamówienia publiczne aktualne 205392
Zamówienia publiczne w toku 77469
Zamówienia publiczne archiwalne 111857
Wyniki zamówień publicznych 123829
Wyniki innych postępowa 4179
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 4071
Plan zamówień publicznych 4134
Ogłoszenia o naborze 115071
Ogłoszenia aktualne 4915
Ogłoszenia w toku 3787
Wyniki naboru 4801
Procedury załatwiania spraw 30114
Referaty 15983
Sprawy 20001
Akty prawne 7961
Uchwały Rady Gminy 413350
Zarządzenia Wójta 2018 1816
Zarządzenia Wójta 2017 30853
Zarządzenia Wójta 2016 45464
Zarządzenia Wójta 2015 48285
Zarządzenia Wójta 2014 50616
Zarządzenia Wójta 2013 61753
Zarządzenia Wójta 2011-2012 95924
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2451
Budżet i finanse 54
Budżet 28859
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 7834
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 612
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1403
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1891
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2290
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2726
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2181
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2213
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1915
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1224
Budżet 2018 r. 268
Budżet 2017 r. 1087
Budżet 2016 r. 954
Budżet 2015 r. 1299
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 21
2017 r. 972
2016 r. 1151
2015 r. 1882
2014 r. 2429
2012 r. 4306
2013 r. 3100
2011 r. 2882
2010 r. 1713
Informacja o stanie mienia komunalnego 2482
Sprawozdania 0
2018 r. 43
2017 r. 1965
2016 r. 3111
2015 r. 3756
2014 r. 3894
2013 r. 4092
2012 r. 4523
2011 r. 1071
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11083
Podatki i opłaty w roku 2018 1014
Podatki i opłaty w roku 2017 1538
Podatki i opłaty w roku 2016 2377
Podatki i opłaty w roku 2015 1856
Podatki i opłaty w roku 2014 1950
Podatki i opłaty w roku 2013 2163
Podatki i opłaty w roku 2012 2098
Podatek od środków transportowych 2241
Zwolnienia podatkowe 2670
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 799
2015 1998
2014 1900
2012 2469
2013 1871
2011 2448
2010 2279
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3350
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 255
Oświadczenia majątkowe 2017 4229
Oświadczenia majątkowe 2016 7531
Oświadczenia majątkowe 2015 6585
Oświadczenia majątkowe 2014 8809
Oświadczenia majątkowe 2012 7382
Oświadczenia majątkowe 2013 7222
Oświadczenia majątkowe 2011 6819
Oświadczenia majątkowe 2010 9549
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 64159
Przetargi nieruchomości 101134
Oferta inwestycyjna 8579
Wyniki przetargów 9488
Druki 27
Kontrole 3819
Kontrole zewnętrzne 2796
Kontrole wewnętrzne 3252
Kontrole jednostek 2003
Ochrona środowiska 6358
Decyzje środowiskowe 3788
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3245
Program Ochrony Środowiska 5560
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1414
Azbest 4103
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1781
WNIOSKI DO POBRANIA 3967
Utrzymanie czystości i porządku 1445
Ścieki 2924
Odpady komunalne 9795
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1904
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 74
Wniosek 263
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 117
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7306
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8939
Zezwolenia 4661
Podatkowe 1188
Cywilnoprawne 1630
Organizacje pozarządowe 78844
Kluby Sportowe 11091
Wybory 4321
Wybory Samorządowe 4855
Wybory Prezydenta RP 2618
Wybory Parlamentarne 7322
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1478
Wybory Ławników 6276
Wybory do Izb Rolniczych 1049
Referenda ogólnokrajowe 1197
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 8468
Plany miejscowe 5521
Studium 2507
Podziały nieruchomości 2090
Numeracja nieruchomości 1466
Zabytki 1189
Darmowa Pomoc Prawna 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3473
Strona główna 10541
Instrukcja korzystania z BIP 3023
O Biuletynie 2798
Rejestr zmian 547770
Redakcja Biuletunu 3513
Instrukcja obsługi 2426
Pliki do pobrania 6892
Mapa serwisu 3147
Powiaty i gminy 3189
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 4896

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 112140
Ogłoszenia Wójta 20473
Komunikaty Wójta 8462
Inne ogłoszenia 12604
Zamówienia publiczne 214158
Informacje o naborze 252860
Aktualności 69332
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu