ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 23068
Statut Gminy 5742
Regulamin organizacyjny 5034
Kierownictwo urzędu 4536
Wójt 5829
Zastępca Wójta/Sekretarz 2900
Skarbnik 3323
Struktura organizacyjna 4021
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 8661
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2533
Referat Podatków i Opłat 1781
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1635
Referat Techniczno-Inwestycyjny 1973
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2314
Radca Prawny 1688
Kontakt 7170
Rady Sołeckie 1190
Rada Gminy 80
Skład Rady 10731
Komisje 2381
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 884
Protokoły z obrad sesji 258
Kadencja 2014 - 2018 7309
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 9981
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 9067
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 11207
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 9203
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 11227
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 7323
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 9826
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 8971
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 11462
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 4846
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 1255
Zamówienia publiczne 62472
Zamówienia publiczne aktualne 184546
Zamówienia publiczne w toku 64365
Zamówienia publiczne archiwalne 94223
Wyniki zamówień publicznych 100018
Wyniki innych postępowa 3839
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 3132
Plan zamówień publicznych 3145
Ogłoszenia o naborze 101722
Ogłoszenia aktualne 4658
Ogłoszenia w toku 3599
Wyniki naboru 4611
Procedury załatwiania spraw 28458
Referaty 14462
Sprawy 18401
Akty prawne 7396
Uchwały Rady Gminy 334046
Zarządzenia Wójta 2018 18
Zarządzenia Wójta 2017 19454
Zarządzenia Wójta 2016 36687
Zarządzenia Wójta 2015 39845
Zarządzenia Wójta 2014 41610
Zarządzenia Wójta 2013 53314
Zarządzenia Wójta 2011-2012 78472
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2231
Budżet i finanse 54
Budżet 25126
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 6849
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 115
Dotyczące budżetu na 2017 r. 968
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1577
Dotyczące budżetu na 2015 r. 1905
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2303
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1891
Dotyczące budżetu na 2012 r. 1921
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1572
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1205
Budżet 2017 r. 694
Budżet 2016 r. 755
Budżet 2015 r. 1042
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 558
2016 r. 927
2015 r. 1650
2014 r. 2095
2013 r. 2793
2012 r. 3725
2011 r. 2577
2010 r. 1421
Informacja o stanie mienia komunalnego 2256
Sprawozdania 0
2017 r. 919
2016 r. 2435
2015 r. 3035
2014 r. 3129
2013 r. 3500
2012 r. 3848
2011 r. 946
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 9994
Podatki i opłaty w roku 2018 171
Podatki i opłaty w roku 2017 1184
Podatki i opłaty w roku 2016 2002
Podatki i opłaty w roku 2015 1582
Podatki i opłaty w roku 2014 1701
Podatki i opłaty w roku 2013 1948
Podatki i opłaty w roku 2012 1812
Podatek od środków transportowych 1979
Zwolnienia podatkowe 2295
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 471
2015 1450
2014 1646
2012 2247
2013 1651
2011 2094
2010 1931
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3015
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 2727
Oświadczenia majątkowe 2016 6791
Oświadczenia majątkowe 2015 5913
Oświadczenia majątkowe 2014 7919
Oświadczenia majątkowe 2012 6818
Oświadczenia majątkowe 2013 6681
Oświadczenia majątkowe 2011 6238
Oświadczenia majątkowe 2010 8202
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 54802
Przetargi nieruchomości 92145
Oferta inwestycyjna 8102
Wyniki przetargów 7980
Kontrole 3628
Kontrole zewnętrzne 2542
Kontrole wewnętrzne 2766
Kontrole jednostek 1642
Ochrona środowiska 6014
Decyzje środowiskowe 3417
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 2926
Program Ochrony Środowiska 4940
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1182
Azbest 3648
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1521
WNIOSKI DO POBRANIA 3388
Utrzymanie czystości i porządku 1344
Ścieki 2233
Odpady komunalne 8250
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1619
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 3
Wniosek 5
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 8
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6861
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7842
Zezwolenia 4429
Podatkowe 1099
Cywilnoprawne 1488
Organizacje pozarządowe 66100
Kluby Sportowe 9632
Wybory 4123
Wybory Samorządowe 4215
Wybory Prezydenta RP 2282
Wybory Parlamentarne 6192
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1307
Wybory Ławników 5391
Wybory do Izb Rolniczych 936
Referenda ogólnokrajowe 992
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7297
Plany miejscowe 4502
Studium 2120
Podziały nieruchomości 1627
Numeracja nieruchomości 1181
Zabytki 993

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3230
Strona główna 9474
Instrukcja korzystania z BIP 2837
O Biuletynie 2582
Rejestr zmian 447385
Redakcja Biuletunu 3269
Instrukcja obsługi 2291
Pliki do pobrania 6573
Mapa serwisu 2928
Powiaty i gminy 3042
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3968

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 96140
Ogłoszenia Wójta 16776
Komunikaty Wójta 7435
Inne ogłoszenia 11622
Zamówienia publiczne 185474
Informacje o naborze 235027
Aktualności 67520
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu