ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 25752
Statut Gminy 7195
Regulamin organizacyjny 5870
Kierownictwo urzędu 5190
Wójt 6960
Zastępca Wójta/Sekretarz 3417
Skarbnik 3921
Struktura organizacyjna 4421
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9701
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2827
Referat Podatków i Opłat 2189
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1825
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2442
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2658
Radca Prawny 2103
Kontakt 8039
Rady Sołeckie 1980
Rada Gminy 80
Skład Rady 12785
Komisje 3067
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1603
Protokoły z obrad sesji 443
Kadencja 2014 - 2018 13651
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10803
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 11241
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 11140
Szkoła Podstawowa w Gromotach 13724
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 8872
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 12172
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 14327
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 2774
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5616
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 174
Zamówienia publiczne 85859
Zamówienia publiczne aktualne 218654
Zamówienia publiczne w toku 86602
Zamówienia publiczne archiwalne 123316
Wyniki zamówień publicznych 136466
Wyniki innych postępowa 4348
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 4552
Plan zamówień publicznych 4708
Ogłoszenia o naborze 123039
Ogłoszenia aktualne 5059
Ogłoszenia w toku 3896
Wyniki naboru 4909
Procedury załatwiania spraw 31195
Referaty 17019
Sprawy 20935
Akty prawne 8221
Uchwały Rady Gminy 450690
Zarządzenia Wójta 2018 3384
Zarządzenia Wójta 2017 36593
Zarządzenia Wójta 2016 49665
Zarządzenia Wójta 2015 52062
Zarządzenia Wójta 2014 54479
Zarządzenia Wójta 2013 65684
Zarządzenia Wójta 2011-2012 102977
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2568
Budżet i finanse 54
Budżet 30434
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 8362
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 765
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1557
Dotyczące budżetu na 2016 r. 2031
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2438
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2877
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2292
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2324
Dotyczące budżetu na 2011 r. 2018
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1253
Budżet 2018 r. 352
Budżet 2017 r. 1223
Budżet 2016 r. 1031
Budżet 2015 r. 1401
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 126
2017 r. 1106
2016 r. 1274
2015 r. 2014
2014 r. 2581
2012 r. 4547
2013 r. 3249
2011 r. 3053
2010 r. 1792
Informacja o stanie mienia komunalnego 2598
Sprawozdania 0
2018 r. 207
2017 r. 2298
2016 r. 3400
2015 r. 4021
2014 r. 4169
2013 r. 4288
2012 r. 4752
2011 r. 1108
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11493
Podatki i opłaty w roku 2018 1218
Podatki i opłaty w roku 2017 1662
Podatki i opłaty w roku 2016 2495
Podatki i opłaty w roku 2015 1985
Podatki i opłaty w roku 2014 2034
Podatki i opłaty w roku 2013 2259
Podatki i opłaty w roku 2012 2192
Podatek od środków transportowych 2336
Zwolnienia podatkowe 2784
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2017 97
2016 920
2014 2022
2015 2178
2012 2585
2013 1972
2011 2588
2010 2410
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3497
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 1098
Oświadczenia majątkowe 2017 4900
Oświadczenia majątkowe 2016 7856
Oświadczenia majątkowe 2015 6927
Oświadczenia majątkowe 2014 9165
Oświadczenia majątkowe 2012 7628
Oświadczenia majątkowe 2013 7461
Oświadczenia majątkowe 2011 7066
Oświadczenia majątkowe 2010 10097
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 69353
Przetargi nieruchomości 106137
Oferta inwestycyjna 8749
Wyniki przetargów 10166
Druki 145
Kontrole 3921
Kontrole zewnętrzne 2911
Kontrole wewnętrzne 3407
Kontrole jednostek 2100
Ochrona środowiska 6517
Decyzje środowiskowe 4006
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3384
Program Ochrony Środowiska 5865
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1505
Azbest 4310
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1885
WNIOSKI DO POBRANIA 4247
Utrzymanie czystości i porządku 1490
Ścieki 3214
Odpady komunalne 10564
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 2007
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 92
Wniosek 337
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 171
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7573
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9431
Zezwolenia 4799
Podatkowe 1230
Cywilnoprawne 1684
Organizacje pozarządowe 85088
Kluby Sportowe 11723
Wybory 4445
Wybory Samorządowe 5266
Wybory Prezydenta RP 2784
Wybory Parlamentarne 7813
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1575
Wybory Ławników 6696
Wybory do Izb Rolniczych 1096
Referenda ogólnokrajowe 1278
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9050
Plany miejscowe 6250
Studium 2819
Podziały nieruchomości 2248
Numeracja nieruchomości 1598
Zabytki 1331
Darmowa Pomoc Prawna 0
RODO 90

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3580
Strona główna 10996
Instrukcja korzystania z BIP 3109
O Biuletynie 2876
Rejestr zmian 602427
Redakcja Biuletunu 3624
Instrukcja obsługi 2499
Pliki do pobrania 7053
Mapa serwisu 3251
Powiaty i gminy 3282
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5252

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 119978
Ogłoszenia Wójta 22361
Komunikaty Wójta 8888
Inne ogłoszenia 13127
Zamówienia publiczne 229048
Informacje o naborze 262850
Aktualności 70464
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu