Statystyka - Urząd Gminy w Iławie
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 26451
Statut Gminy 7614
Regulamin organizacyjny 6101
Kierownictwo urzędu 5389
Wójt 7289
Zastępca Wójta/Sekretarz 3583
Skarbnik 4059
Struktura organizacyjna 4512
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 10013
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2886
Referat Podatków i Opłat 2272
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1874
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2537
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2748
Radca Prawny 2191
Kontakt 8317
Rady Sołeckie 2208
Rada Gminy 80
Skład Rady 13431
Komisje 3240
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1842
Protokoły z obrad sesji 483
Kadencja 2014 - 2018 15387
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10992
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 11864
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 11647
Szkoła Podstawowa w Gromotach 14413
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 9384
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 12852
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 15112
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 3198
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5845
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 241
Zamówienia publiczne 95031
Zamówienia publiczne aktualne 231192
Zamówienia publiczne w toku 95068
Zamówienia publiczne archiwalne 133938
Wyniki zamówień publicznych 147558
Wyniki innych postępowa 4489
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 5051
Plan zamówień publicznych 5296
Ogłoszenia o naborze 130631
Ogłoszenia aktualne 5171
Ogłoszenia w toku 3972
Wyniki naboru 4997
Procedury załatwiania spraw 32057
Referaty 17823
Sprawy 21827
Akty prawne 8401
Uchwały Rady Gminy 490601
Zarządzenia Wójta 2018 5543
Zarządzenia Wójta 2017 41616
Zarządzenia Wójta 2016 53047
Zarządzenia Wójta 2015 55050
Zarządzenia Wójta 2014 57405
Zarządzenia Wójta 2013 68579
Zarządzenia Wójta 2011-2012 108509
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2657
Budżet i finanse 54
Budżet 31763
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 8795
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 868
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1718
Dotyczące budżetu na 2016 r. 2164
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2587
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2999
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2431
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2417
Dotyczące budżetu na 2011 r. 2107
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1285
Budżet 2018 r. 437
Budżet 2017 r. 1334
Budżet 2016 r. 1122
Budżet 2015 r. 1483
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 230
2017 r. 1229
2016 r. 1386
2015 r. 2088
2014 r. 2722
2012 r. 4711
2013 r. 3376
2011 r. 3165
2010 r. 1873
Informacja o stanie mienia komunalnego 2713
Sprawozdania 0
2018 r. 391
2017 r. 2675
2016 r. 3795
2015 r. 4308
2014 r. 4408
2013 r. 4469
2012 r. 4991
2011 r. 1140
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11819
Podatki i opłaty w roku 2018 1406
Podatki i opłaty w roku 2017 1818
Podatki i opłaty w roku 2016 2615
Podatki i opłaty w roku 2015 2099
Podatki i opłaty w roku 2014 2141
Podatki i opłaty w roku 2013 2388
Podatki i opłaty w roku 2012 2269
Podatek od środków transportowych 2446
Zwolnienia podatkowe 2929
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2017 191
2016 1016
2014 2105
2015 2337
2012 2703
2013 2058
2011 2732
2010 2544
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3657
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 1932
Oświadczenia majątkowe 2017 5339
Oświadczenia majątkowe 2016 8244
Oświadczenia majątkowe 2015 7230
Oświadczenia majątkowe 2014 9489
Oświadczenia majątkowe 2012 7888
Oświadczenia majątkowe 2013 7742
Oświadczenia majątkowe 2011 7280
Oświadczenia majątkowe 2010 10518
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 73637
Przetargi nieruchomości 110943
Oferta inwestycyjna 8908
Wyniki przetargów 10707
Druki 258
Kontrole 4007
Kontrole zewnętrzne 3044
Kontrole wewnętrzne 3591
Kontrole jednostek 2184
Ochrona środowiska 6641
Decyzje środowiskowe 4186
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3541
Program Ochrony Środowiska 6131
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1613
Azbest 4575
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1980
WNIOSKI DO POBRANIA 4631
Utrzymanie czystości i porządku 1539
Ścieki 3444
Odpady komunalne 11124
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 2073
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 117
Wniosek 424
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 227
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7826
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9940
Zezwolenia 4907
Podatkowe 1291
Cywilnoprawne 1744
Organizacje pozarządowe 91025
Kluby Sportowe 12478
Wybory 4534
Wybory Samorządowe 5578
Wybory Prezydenta RP 2924
Wybory Parlamentarne 8207
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1640
Wybory Ławników 7036
Wybory do Izb Rolniczych 1141
Referenda ogólnokrajowe 1376
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9545
Plany miejscowe 6888
Studium 3120
Podziały nieruchomości 2431
Numeracja nieruchomości 1720
Zabytki 1475
Darmowa Pomoc Prawna 0
RODO 298

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3662
Strona główna 11426
Instrukcja korzystania z BIP 3172
O Biuletynie 2933
Rejestr zmian 663852
Redakcja Biuletunu 3731
Instrukcja obsługi 2552
Pliki do pobrania 7180
Mapa serwisu 3348
Powiaty i gminy 3348
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5527

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 126527
Ogłoszenia Wójta 23964
Komunikaty Wójta 9281
Inne ogłoszenia 13550
Zamówienia publiczne 243740
Informacje o naborze 272671
Aktualności 71363
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu